X  Sluiten Status

(File / Field) Name Data Status Age URL
./chartsmydata/2021.txt   _db_2021.txt     OK   12 uren 23 mins 30 seconds n/a
./chartsmydata/2021_09.txt   _db_2021_09.txt     OK   12 uren 23 mins 30 seconds n/a
./chartsmydata/today.txt   _db_today.txt     OK   3 mins 26 seconds n/a
./_my_settings/history.txt   _history     OK   3 mins 26 seconds n/a
$history["last_roll_over"]   _history_rollover     OK   12 uren 23 mins 39 seconds n/a
./../pws-2021/realtimeMB.txt   _livedata     OK   10 seconds n/a
$weather["datetime"]   _livedata_time     OK   11 seconds n/a
./_my_settings/status.arr   _statuses     OK   3 mins 26 seconds n/a
./jsondata/luftdaten.txt   aq-luftdaten     Stalled   23 mins 32 seconds
max = 2 mins
https://data.sensor.community/ . . .
./jsondata/darksky-nl.txt   darksky     OK   3 mins 36 seconds https://api.forecast.io/foreca . . .
./jsondata/eqnotification.txt   earthquakes     OK   8 mins 35 seconds http://ameinders.nl/pws-2021/P . . .
./jsondata/metar34EHAM.txt   metar-eham     OK   8 mins 36 seconds https://api.checkwx.com/metar/ . . .
./jsondata/wufct_nl-NL_m.txt   wu_forecast     OK   13 mins 39 seconds https://api.weather.com/v3/wx/ . . .